RIVOLI FUND MANAGEMENT
Diversifiés Rivoli Capital
Part F  VL 136.69 Perf./mois 0.74%
Part I  VL 126.2 Perf./mois 0.72%
Part P  VL 110.93 Perf./mois 0.68%

Valeur au 12/12/2018

Rivoli International
Part E  VL 545.12 Perf./mois 0.13%
Part U  VL 133.12 Perf./mois 0.2%

Valeur au 12/12/2018

Rivoli International V9
Part E  VL 210.29 Perf./mois 0.34%
Part U  VL 184.61 Perf./mois 0.42%

Valeur au 12/12/2018

Long / Short Actions Rivoli Equity
Part U  VL 162.65 Perf./mois 0.64%
Part E  VL 137.82 Perf./mois 0.55%

Valeur au 12/12/2018

Allocation d’Actifs Rivoli Optimal Allocation
Part I  VL 113 Perf./mois -0.49%
Part P  VL 112.57 Perf./mois -0.5%
Part U  VL 139.45 Perf./mois -0.29%

Valeur au 12/12/2018

Long Short Obligations Rivoli long short Bond
Part I  VL 205.94 Perf./mois -0.18%
Part P  VL 153.63 Perf./mois -0.2%

Valeur au 12/12/2018